Misja i cele

Naszą misją jest stworzenie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, kompleksowego wsparcia ich edukacji i wychowania oraz przygotowanie do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie.

W naszych placówkach pracujemy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka. Naszą wizją jest aby w atmosferze przyjaźni, miłości i tolerancji wzrastało dziecko – jednostka samodzielna, niezależna, pełna szacunku, odpowiedzialna za swoje dokonania.

Stawiamy sobie wysokie wymagania, stale podnosząc swoje kwalifikacje i zdobywając doświadczenie aby jak najlepiej urzeczywistniać możliwości twórcze podopiecznych. Chcemy, aby nasi podopieczni rozwijali się w atmosferze akceptacji, czuli się ważni i kochani. Wychodzimy z założenia, że w odpowiednio przygotowanych warunkach, zaspokajających potrzeby odkrywania i badania dziecko ma szansę na wszechstronny rozwój i świadome ukształtowanie swojej osobowości.

Naszymi celami względem dzieci są: - wsparcie intelektualne, emocjonalne, fizyczne i społeczne każdego dziecka - kształtowanie wiary w siebie i poczucia własnej godności - wychowanie do wolności - wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie samodzielności - kształtowanie prawidłowych relacji społecznych - wzmacnianie szacunku do otoczenia i szacunku do pracy innych - rozwijanie zamiłowania do porządku, pracy i harmonii - kształtowanie postaw otwartości, tolerancji, empatii i wrażliwości oraz dzielenia się i wspierania potrzebujących - umożliwienie rozwijania talentów i indywidualnych potencjałów

Montessori House

Zapraszamy do odwiedzenia naszych
ston na Facebooku

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek - Piątek07:00-17:00
  • Sobota - NiedzielaNieczynne

Kontakt

Fundacja Europeum

  • ul. Rakowiecka 45
    50-422 Wrocław
  • (+48) 517 337 004
  • biuro@fundacja-europeum.pl