Rekrutacja 2017 - 2018

 

Montessori House

ul. Rakowiecka 45

ul. Ludwika Pugeta 3

 
tel. 517 337 004
e-mail: europeum.przedszkolemontessori@gmail.com

Dlaczego Montessori?

domek montessori house

Maria Montessori dokonała poprzez swoje obserwacje i badania odkrycia prawdziwej natury dziecka. Istota pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że każde dziecko jest inne i dlatego ma prawo pracować w swoim rytmie i tak długo się uczyć, jak tego potrzebuje.
Proces nauczania jest skuteczny, jeżeli wokół dziecka panuje atmosfera poszanowania jego wysiłku; towarzyszy temu brak pośpiechu, spokój, brak oceniania i rywalizacji. Dziecko w takich warunkach może skupić się na wykonywanej przez siebie pracy.

Jedną z podstawowych zasad metody Montessori jest wdrażanie dziecka do samodzielności. Ważną rolę w tym procesie pełni odpowiednio przygotowane otoczenie. Nauka jest nierozerwalnie związana z odkrywaniem rzeczywistości, dlatego pomoce dydaktyczne muszą być autentyczne i wykonane z naturalnych materiałów.

Materiał rozwojowy Montessori daje dziecku możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonanej czynności oraz korekty popełnionych błędów. Dziecko samo usuwa popełniony błąd i w ten sposób czerpie radość z samodzielnie wykonanego zadania, nabiera zaufania we własne siły i jest gotowe podejmować nowe, trudniejsze zadania.
Przesłaniem metody Marii Montessori jest hasło: „Pomóż mi samemu to zrobić".